Co aktuálně řeší HR v českých firmách?

Průzkum HR Pulse, který na přelomu roku  realizovala Profesia CZ ve spolupráci s People Management Forem ukazuje, jak se české firmy vyrovnávají s aktuální situací. Výsledky dokazují, že se mění úloha HR. Co HR oddělení v současné době nejvíce zaměstnává?

Loňský rok v mnohém změnil pohled na vztah zaměstnance a zaměstnavatele. Při velkém využití práce z domova vzrostla důležitost důvěry mezi oběma stranami, lidé na manažerských postech se museli naučit řídit a koordinovat tým na dálku, a všichni spolupracovat jinak než v osobním kontaktu. Bylo třeba navrhnout a zavést hygienická opatření, nově nastavit pravidla pro práci z domova, mapovat potřeby a náladu ve firmě. To vše jsou oblasti, v nichž HR oddělení hrála nebo mohla hrát důležitou úlohu.

Růst úlohy HR

„Náš průzkum ukázal, že koronakrize posílila postavení HR oddělení ve firmách, ale také prověřila jejich akceschopnost. Posílení úlohy HR a jeho aktivní účasti na vedení firmy v průběhu koronakrize deklarovalo 60 % respondentů průzkumu HR Pulse, opačný názor vyjádřilo 29 % odpovídajících,“ říká k aktuálnímu stavu Michal Novák z pracovního portálu Profesia.cz.

Co nyní řeší HR v českých firmách

Personalisté z firem, které se zapojily do průzkumu, také prozradili, co je v současné době nejvíce zaměstnává. Odpovídající mohli uvést až 3 okruhy, proto je škála odpovědí široká. Interní komunikace a mapování potřeb a nálad v organizaci, stejně jako podpora zaměstnanců, je hlavní činností pro 13 % respondentů. I další často zmiňované úkoly jsou podmíněné novou situací – podpora změny strategie firmy vyvolané koronakrizí, kontrola a aktualizace zavedených bezpečnostních a hygienických opatření, ale také řízení výkonnosti. Další současné priority HR oddělení v českých firmách ukazuje názorný výčet:

Změna role HR vlivem pandemie

Nový normál ale také vyžaduje rychlejší reakci HR na změnu podmínek. V počáteční jarní fázi pandemie bylo třeba, aby HR oddělení převzalo klíčovou organizační roli při řízení reakce na vzniklou situaci. Mělo příležitost stát se hybnou silou při udržení produktivity firmy, zvýšení její odolnosti a řízení komunikace se zaměstnanci. Situace ilustrovala skutečnou hodnotu HR a prokázala důležitost investic do flexibilních a robustních HR procesů a struktur. 

„Jakkoli je kovidová krize negativní, představuje pro HR vzácnou příležitost. Nyní, když jsme za fází přizpůsobení novému normálu, mělo by se HR výrazně zapojit do redefinice strategií firem, rozvoje zaměstnanců a přebudování pracovišť,“ uzavírá Michal Novák.