Dle ekologů obsahují ryby pod Spolanou nebezpečné množství rtuti

Dvě z osmi ryb odchycených v Labi pod Spolanou Neratovice obsahovaly nadlimitní koncentrace rtuti. U jednoho z cejnů velkých ulovených na jaře byla zjištěna více než trojnásobná koncentrace povolená Evropskou unií. Současně měl nejvíce rtuti z 326 vzorků z celého světa. Novináře s výsledky rozborů seznámil předseda ekologického sdružení Arnika Jindřich Petrlík. Neratovická chemička dlouhodobě používá rtuť k výrobě chloru a tvrdí, že zákonné limity emisí splňuje.  

Evropská unie stanovuje limit pro nejvyšší povolenou koncentraci rtuti v rybách určených ke konzumaci člověkem na 0,5 miligramu na kilogram masa. Arnika z 16 cejnů velkých chycených v Labi zjistila jeho překročení ve třech případech, z toho dvakrát v Obříství na Mělnicku v blízkosti Spolany a jednou v Ústí nad Labem.

 
Spolana podle svého mluvčího Krzystofa Wojdyly pravidelně měří emise rtuti a dalších látek. "Podle výsledků analýz emisí rtuti v našich odpadních vodách, vypouštěných do řeky Labe, jsou emise mnohem nižší než jsou zákonné limity. Máme relevantní údaje od roku 2006 do dneška. Spolana splňuje všechny požadavky na limity emisí včetně rtuti podle platné legislativy," napsal.
 
Nejvyšší zjištěná hodnota u ryby v řece pod neratovickou Spolanou byla 1,583 mg/kg. Analýza Arniky je součástí celosvětové studie sítě IPEN, která se na tento problém zaměřuje. Prozkoumány budou letos ryby ve 20 zemích všech kontinentů. Všechny výsledky ještě k dispozici nejsou, nejvyšší hodnota z Obříství je ale zatím rekordní z dosavadních 326 vzorků. Druhá nejvyšší z Albánie nedosahuje ani 1 mg/kg. Rozbor všech vzorků má na starosti americký Biodiversity research institute.
 
Studie Arniky navazuje na předchozí výsledky z roku 2008. Tehdy byly limity překročeny v Obříství u dvou ryb. Pro srovnání uvedl Petrlík limit 0,3 mg/kg užívaný v USA. Ten by letos překročilo z osmi cejnů sedm.
 
Spolana Neratovice hodlá vyrábět chlor za použití rtuti až do roku 2020, tedy o šest let déle, než stojí v integrovaném povolení vydaném krajským úřadem. Arnika bude v nadcházejícím projednávání podle Petrlíka trvat na původním termínu ukončení amalgámové elektrolýzy. "Maximální možný ústupek je konec roku 2015, žádná jiná varianta není z hlediska ochrany životního prostředí před úniky rtuti přijatelná," řekl. Kontroverzní metodu má nahradit membránová výroba.
 
Podle ekologů unikne ročně ze Spolany do vody a ovzduší přes 100 kg rtuti a neznámé množství firma ukládá na své skládce v areálu. Rtuť působí negativně na zdraví organismů, může způsobovat neurologické i psychické potíže nebo ohrozit vývoj plodu. V těle se hromadí a její vyloučení je velmi obtížné. Spolana používá technologii amalgámové elektrolýzy k výrobě chloru a louhu sodného od roku 1948, v roce 1975 technologii inovovala a současně zvýšila kapacitu výroby.
 
zdroj: ČTK