Dotace pro obnovu kulturních památek

Komise státní památkové péče vyhlašuje I. dotační kolo programu Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností Ministerstva kultury České republiky. Termín podávání žádostí na MÚ Mělník, oddělení památkové péče je od 13. 2. 2011 do 9. 3. 2011.

V I. dotačním kole bude rozdělena celá částka určená pro ORP Mělník – 1 199 000 Kč v souladu se schválenou Koncepcí podpory péče o památkový fond na správním území MÚ Mělník.

Podrobné informace, formulář žádosti a další dokumenty jsou k dispozici na webové adrese: http://www.mkcr.cz/cz/kulturni-dedictvi/pamatkovy-fond/dotacni-programy/podpora-obnovy-kulturnich-pamatek-prostrednictvim-obci-s-rozsirenou-pusobnosti-2432/ nebo u vedoucí oddělení památkové péče MÚ Mělník, Mgr. Markéty Fošumové, Ph.D., tel: 315 635 342, email: m.fosumova@melnik.cz.

www.melnik.cz