Fikce souhlasu zrychlí povolování staveb až o rok

Nejsložitější proces povolování staveb v celé Evropě by se mohl už brzy v Česku změnit. Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) chystá nový stavební zákon. Ještě dříve, než ho představí, přijde resort se změnami toho stávajícího. Už od příštího roku by měla platit takzvaná fikce souhlasu. Tento nápad jednoznačně vítám, protože by mohl urychlit schvalovací proces až o jeden rok.

Fikce souhlasu znamená, že pokud by se dotčený úřad v určité lhůtě ke stavebnímu záměru nevyjádřil, tak by se automaticky bralo, že souhlasí. MMR navrhuje lhůtu 60 dnů. Lhůta pro vyjádření platí sice i nyní, ale protože nejsou stanoveny žádné sankce, úřady často vydání stanoviska oddalují daleko za stanovenou lhůtu. Reálně tak může jediný úřad prodlužovat povolování o dlouhé měsíce. Pokud novela tuto běžnou praxi zarazí, bude to jedině dobře.

Zároveň by mělo MMR do této rychlé novely zahrnout i dříve představený nápad, který měl odstranit povinnost investora obíhat všechny dotčené úřady a získávat jejich souhlasy. Jejich stanoviska by zajišťoval stavební úřad, což by výrazně ulehčilo život nejen malým stavebníkům chystajícím se poprvé v životě například k vybudování rodinného domku.

Trochu z kategorie sci-fiction pak může na znalce tuzemského světa úředníků znít další můj požadavek. Ministerstvo by mělo více tlačit na jednotlivé stavební úřady tak, aby se staly více partnery investorů než jejich nepřáteli, jak je tomu často nyní. Myslím tím to, že úředníci by měli investorovi spíše radit a upozorňovat na případné chyby v dokumentaci, než jen hledat formální důvody pro zamítnutí žádosti o povolení stavby. Drobná chyba se totiž dá odstranit v podstatě okamžitě a není důvod kvůli ní rozjíždět nekonečný ping-pong výzev k upřesnění a nových podání.

Pokud by se ministerstvu naznačené změny opravdu povedly v tak rychlém čase v řádu několika měsíců, byl by to jednoznačně krok správným směrem. Definitivně náš stavební legislativní Kocourkov vyřeší až zcela nový stavební zákon, jeho příprava a schválení je však běh na delší trať. Mimo jiné bude potřeba shoda několika resortů, které mohou přijít o některé své současné pravomoci. Na tom údajně už jednou příprava nového stavebního zákona v minulosti pohořela. Doufám tak, že tentokrát převáží zájem veřejnosti na transparentním a rychlém povolovacím procesu nad nesmyslnými politickými hrátkami. Nejen zájemci o vlastní bydlení by to uvítali.

RNDr. Evžen Korec, CSc.
Generální ředitel a předseda představenstva
EKOSPOL a. s.