II. ročník Výstavy poskytovatelů sociálních služeb

Město Mělník v rámci komunitního plánování sociálních služeb sleduje potřeby občanů týkající se možností pomoci jim v řešení životních situací, v  kterých se ocitnou a nejsou schopni je sami řešit.  

Jde o situace, kdy si občan není schopen dostatečně zabezpečit a uspokojit své životní potřeby. Takováto situace bohužel může nastat nezávisle na věku, zdravotním stavu, finanční či sociální situaci, ale také ohrožením práv a zájmů trestnou činností jiné osoby, případně z jiných závažných důvodů. Občan v takovéto situaci se tak může stát uživatelem sociálních služeb, které je město schopno mu nabídnout v rámci vlastních zařízení či ve spolupráci se soukromými firmami nebo občanskými sdruženími.  

Od roku 2009 se snaží město pracovat na aktualizaci poskytovaných služeb, plánování a přípravě projektů vedoucích k možnosti rozšíření stávající nabídky sociálních služeb. Z čehož vyplynula potřeba prezentovat jednotlivé sociální služby poskytované občanům ve městě a podpořit tak poskytovatele v získávání klientů a občany ve využívání těchto služeb. K tomuto jsme v roce 2010 přispěli I. ročníkem Výstavy poskytovatelů sociálních služeb. Občané se mohli seznámit s tím, které služby pro rodiny, mládež, seniory, zdravotně postižené, sociálně vyloučené a nepřizpůsobené občany ve městě fungují a co nabízejí.  
 
Letošní již II. ročník výstavy zahájil dne 01. 11. 2011 v 10:00 hodin starosta města Mělníka MVDr. Ctirad Mikeš a přítomni byli zástupci poskytovatelů, jenž výstavu zaplnili svými výstavními panely s informacemi pro veřejnost a kontakty na svá zařízení. Novinkou pro letošek byla připravená prodejní výstava, kde si mohli účastníci vernisáže zakoupit výrobky klientů tvořivých a chráněných dílen. Výrobky připravili klienti Centra seniorů Mělník, Fokus o.s. Mělník, Zahrada o.s. Nebužely a Farní charity Neratovice.
 
Výstava byla jedinečná tím, že panely prezentovaly vlastní nabízené sociální služby, ale především inspiraci a osobité ztvárnění této nabídky, což nejlépe vystihuje ducha a filozofii poskytovatelů.  
 
Tímto zveme všechny občany k návštěvě, což mohou učinit každý pracovní den v pracovní době úřadu až do konce listopadu.