Informace pro nájemce mělnických hrobů

V těchto dnech pracovnice správy hřbitovů aktualizovala stav plateb na rok 2012 na vývěskách umístěných na všech mělnických hřbitovech.

Vyzýváme tímto nájemce, aby si zkontrolovali, jak mají hroby vyplacené. Dále i to, jestli jako nájemce hrobu není ještě uvedena již nežijící osoba, neboť tuto změnu nikdo nenahlásil.

Na hřbitovech, především na Vehlovicích a Ráji, částečně i na Chloumku jsou hroby, které jsou udržovány, ale správa je v evidenci nemá a nemůže tedy kontaktovat vlastníka k uzavření nájemní smlouvy. Např. tam, kde je uvedeno na náhrobku pouze jméno rodiny, je těžké identifikovat nájemce, neboť náhrobků se shodným jménem se na hřbitově vyskytuje několik. Hroby totiž nejsou očíslovány a převzatá evidence neodpovídá fyzickému stavu hrobů.

Informujte se prosím na Správě hřbitovů, Pražská.ul. 414, v pondělí a ve středu vždy od 8.00 do 11.00 hodin a od 12.00 do 16.00 hod. nebo na tel.č.315 623 005, zda máte všechny náležitosti v pořádku.

Dlouhodobě nevyplacené hroby, zvláště ty, které nejsou udržovány nebo jejich hrobové zařízení ohrožuje zchátralostí návštěvníky hřbitovů, budou v případě zájmu přenechány dalšímu nájemci.

www.melnicek.cz