Nominujte osoby do ankety Anděl strážný

V rrámci pořádání letošního Dne bezpečí a pořádku byla vyhlášena možnost nominovat osoby z vašeho okolí do ankety „Anděl strážný“. Každý mohl nominovat své blízké, přátele či osoby ze svého okolí, o nichž ví, že jejich čin by si ocenění zasloužil. 

Nominace jsme očekávali do konce měsíce října, bohužel přišla jen jedna, a to ve zvláštní kategorii, která se týkala ocenění za práci v oblasti prevence kriminality. Této nominace si nesmírně vážíme, ale zatím ji nevyhlásíme, neboť jsme se rozhodli prodloužit lhůtu pro nominaci do poloviny ledna, možná si vzpomenete na někoho, jehož oceněním dáme dobrý příklad ostatním.

V době předvánoční se zamýšlíme, čím udělat svým blízkým radost, věříme, že možná toto období zamýšlení se přinese své ovoce. Pošlete nám příběh, který vás zasáhl, oslovil či zaujal a jehož hlavním motivem byla nezištná pomoc při záchraně života, zdraví či majetku.
Připravili jsme dvě nominační kategorie, neboť zachránci, kteří by si ocenění zasloužili mohou být z řad profesionálů a veřejnosti.
 
Do kategorie profesionálů mohou být nominováni strážníci, policisté, hasiči či záchranáři, kteří, ač mají tuto povinnost ze zákona danou, často vykonají čin, při němž jsou sami ohroženi na životě a zdraví. Z tohoto důvodu si myslíme, že má smysl jejich příběhy zveřejnit a poděkovat jim za jejich práci.
 
Do kategorie veřejnosti mohou být nominováni všichni, bez ohledu na věk a pohlaví, kteří neváhali pomoci druhým bez zaváhání a přemýšlení o tom, co to pro ně bude mít za následky či zda z toho budou něco oni sami mít.
 
Otevřena je stále i „Zvláštní kategorie“, jenž stojí také za ocenění, a to možnost nominovat organizaci, která v rámci volného času pracuje s mládeží a tím přispívá k prevenci kriminality. Navštěvujete takovou organizaci, která vám pomohla najít správný směr v životě? Pomohla takováto organizace vašemu dítěti změnit přístup k životu a hodnotám? Víte o takovéto organizaci? Nominujte ji!
 
Nebuďte lhostejní k ocenění druhých a napište nám o lidech a organizacích kolem sebe, jimž by právě toto ocenění mělo náležet. Příběhy můžete do poloviny ledna 2012 osobně přinést do podatelny Městského úřadu Mělník nebo je zasílat na e-mail i.podivinska@melnik.cz, případně poštou zaslat na adresu:
 
Město Mělník
koordinátorka prevence kriminality 
nám. Míru 1
276 01 Mělník