Online pohovory - posilující trend v náboru zaměstnanců

Koronakrize přinesla novinky i do oblasti náboru nových zaměstnanců. Online pracovní pohovory začaly firmy v době karantény využívat výrazně více než tomu bylo v minulosti.

„Online pohovory začaly firmy využívat více než dříve, zejména v době karantény v jarních měsících. Přes léto byly náborové aktivity obecně nižší, ale v podzimních měsících se nábor znovu oživil. Vzhledem k epidemiologické situaci budou firmy využívat i on-line podobu náboru,“ říká Michal Novák z portálu Profesia.cz. „My v Profesii jsme například hned na začátku karantény vytvořili elegantní řešení pro online nábory, abychom zaměstnavatelům i uchazečům o zaměstnání ulehčili situaci. Teď ji využívají firmy, ale i pracovní agentury,“ popisuje Michal Novák.

Podle informací společnosti Lifesize, která nabízí profesionální videokonferenční řešení se od začátku koronakrize zpětinásobil počet zaměstnanců, kteří pravidelně používají videokonference ke své práci.

Jak takový online pohovor probíhá?

Podoba pohovoru se od toho klasického příliš neliší, ani uchazeč by tím pádem neměl mít obavu, že se bude muset připravit jiným způsobem. Uchazeč by si však měl dát pozor na detaily a například prověřit funkčnost připojení a zařízení, z něhož chce komunikovat, aby pak nebyl nepříjemně překvapen.

„Náborový videopohovor se od toho fyzického neliší. Uchazeč předem obdrží pokyny, jak se má k online setkání připojit a jak vybavené zařízení by měl mít k dispozici. K pohovoru se připojí personalista, případně i zodpovědný manažer, a pak již probíhá klasický pohovor,“ říká Kateřina Krist, HR manažerka BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Jak se na online pracovní pohovor připravit?

Příprava by se neměla lišit od klasického pohovoru. Je třeba dopředu si promyslet odpověď na klasické otázky týkající se motivace, kvalifikace, předpokladů, rozvážit své představy o odměně apod. I k on-line pohovoru by měl uchazeč přistupovat zodpovědně, tedy včas se připravit a připojit, patřičně se upravit a obléknout.

„Očekáváme, že bude kandidát oblečen stejně jako by byl při osobním pohovoru, a zatím se nám nestalo, že bychom byli negativně překvapeni. K okolnímu prostředí jsme velmi shovívaví a nebereme probíhající dítě nebo zvědavou kočku jako mínus. Často naopak tyto situace jsou spíše úsměvné a působí jako možnost vidět kandidáta jako člověka a spíše nám to pomáhá navázat osobnější vztah,“ doplňuje Kateřina Krist.

Online nábor má svá omezení

Nevýhodou vzdáleného kontaktu v pracovním pohovoru je, že jakmile chybí osobní kontakt, chybí v jednání částečně emoční složka. V osobním kontaktu hrají roli i určité okamžité sympatie a dojmy, které uchazeč vyvolá. To je důležité zhodnotiti zejména pro pozice, v nichž má být pracovník v úzkém kontaktu s lidmi – například u obchodnických nebo manažerských míst.

Někteří zaměstnavatelé považují online pohovory pro svou práci za nevhodné. „My online recruitment nevyužíváme a ani v budoucnu o tom neuvažujeme. Hlavním důvodem je, že takto nelze poznat živého člověka,“ říká Jakub Brandalík, ředitel výrobce křišťálových světlovodů Lightway a dodává „Na zaměstnance máme vysoké nároky. Člověka na pohovoru musíme důkladně vnímat osobně, to je důvod, proč se lidé schází, a případně se dohodnou na spolupráci.“

Online je budoucnost

Využívání online pohovorů v náboru jistě přežije období karanténních opatření a sociální izolace. Důvodem je zejména rychlost a pružnost takovéto podoby výběrového řízení – pokud kandidát má omezené časové možnosti, může absolvovat pohovor například po návratu z práce. Lze předpokládat, že velká část firem a pracovních agentur bude tento způsob hledání nových pracovních sil využívat i v budoucnu.