Rekonstrukce silnic na pět etap

Až do konce srpna letošního roku potrvají dopravní omezení na silnici do Vehlovic a na kruhovém objezdu na Pšovce.

„Stavba je rozdělena na pět na sebe navazujících etap. První část z Vehlovic až po Rumburskou ulici již začala. V této etapě dojde k realizaci jedné poloviny komunikace. Provoz bude řízen semafory. Práce potrvají až do poloviny května,“ vysvětluje vedoucí oddělení realizace údržby Ředitelství silnic a dálnic Michal Šindelář.

Druhá etapa bude probíhat ve stejném úseku na protilehlé polovině komunikace a také zde bude provoz řízen kyvadlově pomocí semaforů. V následující třetí etapě dojde k úplné uzavírce úseku od Rumburské po Strážnickou. Objízdná trasa povede po Českolipské a Rumburské ulici. K tomu bude připojena oprava jedné čtvrtiny kruhového objezdu u Mefritu. Realizace by měla proběhnout během června.

V červenci bude následovat část silnice mezi Strážnickou a Nad Oborou. I tady bude komunikace zcela uzavřena a objízdná trasa zůstane po Českolipské a Rumburské. Při této příležitosti se opraví další čtvrtina rondelu. Provoz na kruhovém objezdu bude řízen semafory, půjde zhruba o dvanáct dní v průběhu měsíce.

V poslední etapě bude uzavřena polovina rondelu až k ulici Nad Oborou. K tomu by mělo dojít v srpnu. Na tuto situaci zareagovalo město Mělník tak, že už nyní opravuje nepoužívaný mostek v Nůšařské ulici. „Osobní automobily budou moci jezdit právě Nůšařskou, aby se dopravě odlehčilo,“ říká místostarosta Mělníka Milan Schweigstill.

Již nyní jsou odstraněny staré dřevěné protihlukové stěny, které byly na silnici I/9 směrem na Vehlovice a místo nich přijdou na stejné místo nové panely.