Revitalizace náměstí Míru v Mělníku

Dne 15. 6. 2010 byla na Úřad Regionální rady Střední Čechy předložena žádost o poskytnutí dotace na projekt Revitalizace náměstí Míru Mělník. Žádost byla po kontrole schválena Výborem regionální rady a dne 8. 12. 2010 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace.

Cílem projektu bylo dořešit poslední část nezrevitalizované plochy historického jádra města, náměstí Míru. Realizace projektu probíhala od května 2011 do ledna 2012. Výstupem projektu jsou revitalizované plochy povrchů na rozloze 0,74 ha. V souvislosti s revitalizací povrchů proběhla realizace přeložek inženýrských sítí, byl kompletně obnoven mobiliář v řešené lokalitě, obnovena zeleň a upraveno zakrytí studny. Celkové náklady činí 24,4 mil. Kč, z toho uznatelné náklady dosahují 22,5 mil. Kč. Dotace dle smlouvy je 71,65 % z uznatelných nákladů. Město Mělník by tedy mělo celkově obdržet 16,1 mil. Kč.

V měsíci březnu 2012 byla podána závěrečná zpráva a požádáno o proplacení zbylé části dotace ve výši cca 3,4 mil. Kč na účet města. V průběhu předchozích dvou finančních etap přišlo na účet města 12,7 mil. Kč. Slavnostní ukončení projektu je plánováno na duben/květen 2012.

www.melnik.cz