Středočeské obce i po půl roce likvidují následky povodní

I půl roku od povodně se většina zasažených obcí ve středních Čechách stále nevypořádala s jejími následky. Ve městech a obcích se stále vysouší, opravuje a plánují se nová protipovodňová opatření. ČTK to řekli starostové středočeských měst a obcí, které byly v červnu zasaženy ničivými záplavami. Většina z nich se shodla na tom, že povodně měly takovou sílu také kvůli špatné manipulaci s odpouštěním nádrží nebo kvůli pozdní protipovodňové přípravě Prahy. 

Podle starostky obce Kly na Mělnicku se následky povodní budou odstraňovat ještě v příštím roce, obec vyčíslila škody po červnové povodni na 400 milionů korun. "Kdyby byla správná manipulace na tocích, tak by se to mohlo ovlivnit. Ale stavy vody nahoře se drží do poslední chvíle a pak je to složité a nestihne se to uregulovat. Voda se mohla odpouštět, ale drželo se to, až se postaví v Praze hráze a tak dále, řekla ČTK starostka obce Alice Semiánová. 
    
Stejný názor má také starostka obce Tuhaň Marcela Čechová nebo starosta Kralup nad Vltavou na Mělnicku Petr Holeček, který ve spolupráci s ostatními okolními obcemi sepsal výzvu pro Povodí Vltavy. "Žádáme inovaci manipulačního řádu a navýšení retencí. Lépe řečeno Slapy do dnešní doby nemají žádnou retenci v přehradě a na Orlíku chceme, aby se zvýšila nejméně dvojnásobně," řekl ČTK Holeček. Povodeň v Kralupech napáchala škody asi za 60 milionů korun. 
    
Státní podnik Povodí Vltavy zatím červnové povodně vyhodnocuje. "V současnosti probíhá projekt Vyhodnocení povodně v červnu 2013, který byl odsouhlasen k realizaci usnesením vlády České republiky ze dne 3. července 2013. Součástí tohoto projektu je mimo jiné také zhodnocení funkce vodních děl za povodně," uvedla mluvčí podniku Michaela Pohůnková. 
    
Město Mělník se letos povodním zvládlo ubránit. Krizový štáb totiž rozhodl o aktivaci nedokončené hráze místo řízeného zaplavení města. Škody se tak pohybovaly okolo 50 milionů korun. Nyní město a Povodí Labe jedná o tom, kdo zaplatí opravy poškozené hráze, která ještě nebyla v době povodní zkolaudována. V příštím roce se bude v Mělníku opravovat most, který velká voda poničila. Podle starosty Mělníka Ctirada Mikeše letošní povodeň přišla po vodních přítocích Vltavy na rozdíl od roku 2002, kdy do města voda vnikla po Vltavě. "Poněvadž Praha začala stavět protipovodňové hráze se zpožděním asi 12 hodin, došlo k tomu, že Vltavská kaskáda musela držet vodu co nejdelší dobu a tím došlo k tomu, že když se vypouštěla, kulminovaly ostatní přítoky Vltavy," řekl Mikeš. 
    
V Hoříně na Mělnicku zase posuzují, zda by jejich protipovodňová zeď neměla být vyšší. "Celý ten systém je podle mě špatný. Na to se musí podívat někdo, kdo bude mít nejen mandát tu věc vykonávat, ale bude mít také odborný tým," řekl ČTK starosta Jaroslav Vrba. 
    
Zálezlice na Mělnicku, kterým letošní povodeň napáchala škodu 50 milionů korun, právě dokončují stavbu hráze za zhruba 47 milionů korun. Slavnostní zamykání Zálezlic před velkou vodou se uskuteční 11. prosince. Pro druhou část obce Kozárovice, kterou chrání pouze menší hráz, plánují vystavět prostor, kde by v případě velké vody 93 tamních obyvatel nanosilo svůj majetek. Vyschnutí některých domů v obci může podle starosty Jiřího Čížka trvat i pět nebo šest let. 
    
Zaplavené obce na Nymbursku plánují s Povodím Labe výstavbu suchého poldru. "Příroda, ke které se rozhodně nechováme nijak šetrně, nám to takovým způsobem vrací," řekl ČTK Křince Milan Moc. V obci také připravují úpravy kanalizace. 
    
Červnové povodně zasáhly i jižní část kraje. Například v Berouně velká voda způsobila škody za 59 milionů korun. Nejvíce rozvodněné řeky a přívalové deště poškodily silnice, chodníky, mostky a cyklostezky, které se nyní opravují. Jejich rekonstrukce se má stihnout do konce letošního roku. Ve městě také byly tento měsíc poprvé vyzkoušeny protipovodňové bariéry, které se stavěly poslední rok. Protipovodňvá opatření vyšla na 125 milionů korun. Pevná i mobilní protipovodňová bariéra je skoro tři kilometry dlouhá a má město ochránit před stoletou vodou. 
    
Letošní povodně v regionu napáchaly škodu za zhruba 3,5 miliardy korun. Jenom na krajském majetku byla vyčíslena na 1,6 miliardy, nejvíce se velká voda podepsala právě na silnicích a mostech. Škody vznikly více než třem stovkám středočeských obcí. 
 
zdroj: ČTK