U Zálezlic odhalila stavba povodňové hráze kostry staré 3000 let

Pozůstatky sídliště z mladší doby bronzové studují od poloviny listopadu archeologové na místě stavby protipovodňové hráze u Zálezlic na Mělnicku. Hráz za 47 milionů korun staví Povodí Vltavy u jedné z obcí nejvíce postižených záplavami v roce 2002. Historii Zálezlic jsme posunuli o 3000 let nazpět, řekl ČTK vedoucí výzkumu Jiří Unger.

Naleziště z období takzvané knovízské kultury (1250 - 920 před Kristem) se nachází na poli mezi horkovodem a obcí. Ve stovce jam dosud badatelé nalezli sedm pohřbených lidských ostatků, zvířecí kostry, keramiku i různé kamenné nástroje.

Podle uložení lidských ostatků archeologové usuzují na to, že šlo o lidi nějakým způsobem sociálně vyloučené, nízko postavené či potrestané. Některé kostry jsou rozsekané, patrné jsou i známky kanibalismu. Mohlo jít i o rituální oběti. Právě rituální uložení v jámách zaznamenali u zvířat.
 
Archeologové zatím nemají odkrytu celou plochu, rámcově by ale podle Ungera mohl průzkum skončit do koce roku. Skoro jisté je, že další významnější nálezy již odhaleny nebudou. "Archeologické terény se zde koncentrovaly na jednom místě, kde probíhá výzkum, a nikde jinde jsme nenarazili na nic dalšího," řekl.
 
Harmonogram stavby hráze nálezy neovlivnily. Podle starosty Jiřího Čížka běží stavba dál podle plánu a do září příštího roku bude hotová.
 
Nálezy budou umístěny do depozitáře Archeologického ústavu Praha. V příštím roce po zpracování nálezů chtějí vědci výsledky prezentovat přímo v Zálezlicích. Obec také plánuje vlastní expozici, která bude umístěna na radnici ve vitríně, uvedl starosta. Její velikost a rozsah závisí na množství vystavovaných předmětů.
 
zdroj: ČTK