U ZŠ v ulici Blahoslavova se bude stavět nové hřiště

Žádost o dotaci na výstavbu hřiště byla podána 4. 7. 2011 na Úřad Regionální rady Střední Čechy a schválena dne 1. 3. 2012 Výborem Regionální rady regionu soudržnosti.

Předmětem projektu je vybudování veřejně přístupného sportoviště v ulici Blahoslavova, které bude sloužit jak samotné základní škole, tak hlavně zájemcům z široké veřejnosti. Hřiště je zaměřeno na mládeží vyhledávaný hokejbal a dále na malou kopanou, volejbal, nohejbal nebo basketbal. Projekt reaguje na současnou vysokou poptávku po hřišti na hokejbal a po víceúčelovém sportovišti jako takovém.

Cílem projektu je tedy vybudovat víceúčelové sportoviště přístupné široké veřejnosti včetně střídaček, trestné lavice a boxu pro časomíru. Dále doplnit prostor víceúčelového sportoviště mobiliářem, vybudovat parkoviště pro 12 stání včetně místa pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, zkulturnit prostředí, zahrnující úpravu terénu a vydláždění přístupové cesty a prostoru kolem sportoviště, zajistit ochranu vybudovaného víceúčelového hřiště a zamezit přístupu volně pobíhajících psů oplocením.

Celkové uznatelné náklady jsou 5 369 982,40 Kč, z toho dotace činí 4 295 985,92 Kč. V současné době probíhá výběrové řízení na dodavatele stavby. Realizace by měla probíhat od poloviny června do září 2012.

www.melnik.cz