V Kralupech mohou lidé zažádat o dotaci

Na podporu zájmových aktivit pro letošní rok vyhlásilo vedení města dotační řízení. Stejně jako v minulých letech tak mohou zájemci žádat o finanční prostředky na podporu volného času a prevence kriminality mládeže, činnost s mládeží v období školních prázdnin, kulturní akce a výročí nebo na podporu zdravého životního stylu občanů.

Také občané třetího věku mohou o dotaci žádat. Počítá se i s podporou činností kralupských organizací. Veškeré potřebné dokumenty jsou volně ke stažení na webových stránkách města. K dispozici jsou také v kralupském informačním centru.

„Celkový objem finančních prostředků pro rok 2020 činí 1,5 milionu korun. Maximální výše dotace činí 100 tisíc korun. Závazná minimální výše spoluúčasti je 15 procent celkových výdajů. Lhůta pro podání žádosti platí od 27. ledna do 7. února. Žádosti došlé po stanoveném termínu nebudou posuzovány,“ říká referentka oddělení rozvoje města Lenka Moravcová. 

Foto ilustrační. Zdroj: pixabay.com