V Mělníku byl schválen Program prevence kriminality pro rok 2012

Město Mělník i pro letošní rok zaměřuje svoji pozornost na problematiku prevence kriminality. Rada města Mělníka schválila na svém zasedání dne 13. února 2012 Program prevence kriminality na rok 2012 - tvoří ho projekty, které budou realizovány ve spolupráci města, městské policie, Policie ČR, škol a nestátních neziskových organizací.

Projekt INFO 2012 obsahuje několik částí, které jsou rozvrženy do celého roku 2012 tak, aby občané získávali informace pravidelně. Tento projekt je již druhý rok zaměřen na práci s žáky ZŠ a ZŠ praktické a ZŠ speciální a studenty SŠ, ale i pedagogy a nepedagogy pracující s mládeží. Třetím rokem připravujeme informace pro občany prostřednictvím Novin prevence kriminality a výrobou audiovizuálních informací. Již podesáté bude připravena soutěž pro ZŠ a SŠ Právo pro každého.

Projekt Seminář multidisciplinárního týmu Systému včasné intervence (SVI) je již 5. ročníkem semináře pro pracovníky multidisciplninárního týmu odborníků zaměřených na práci s rizikovou mládeží.

Projektem Retranslační bod - propojení MP a PČR by mělo dojít k vybudování retranslačního bodu pro propojení obrazového výstupu kamerového systému MP a OO PČR Mělník v rámci jeho využití, což doposud nebylo technicky možné.

Tyto tři projekty byly připraveny v rámci dotačního řízení vyhlášeného Ministerstvem vnitra na podporu programů prevence kriminality. Realizace bude možná v případě finanční podpory ze strany ministerstva a dofinancováním z městského rozpočtu v rámci spoluúčasti na projektech.

Připravili jsme i projekty financované z rozpočtu města, které se již v předchozích letech osvědčily.

Den bezpečí a pořádku - Poradenský den prevence kriminality konaný pod záštitou starosty města - 3. ročník preventivně prezentační a poradenské akce, jíž se zúčastní složky IZS - MP, PČR, HZS, prezentovat se budou dále vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti a mládež.

Prevence kriminality – Nabídka volnočasových aktivit - Poradenský den prevence kriminality - 1. ročník nabídky volnočasových aktivit pro rodiče s dětmi v měsíci září za účelem zajištění kvalitního trávení volného času mládeže.

Výstava k policejní historii – Preventivně informační akce - výstava s interaktivním zapojením mládeže do historie práce policie v ČR.

Bezpečný nákup – Preventivně informační akce – 3. ročník zaměřený v době předvánočních nákupů na prevenci krádeží kapesních, z osobních zavazadel a osobních automobilů.

Využití Multifunkčního hřiště Mělník – Pšovka – Dětského dopravního hřiště

Multifunkční hřiště Mělník – Pšovka bude od dubna 2012 využíváno k akcím v rámci programu prevence kriminality. Primárním využitím bude výuka dopravní výchovy pro školy. Dále bude prostor využíván pro potřeby autoškol.

zdroj: ČTK