V únoru se rozjede další kurz výtvarné výchovy pro dospělé

Již čtvrtý rok se v ZUŠ Mělník konají kurzy výtvarné výchovy pro dospělé. Vzdělávací program má tentokrát název „Námět Zátiší v novém pojetí výtvarné výchovy na ZŠ“. Program obsahuje 6 tříhodinových lekcí, které proběhnou vždy jednou týdně v odpoledních hodinách v prostorách ZUŠ Mělník v budově Na Vyhlídce. 

Již čtvrtý rok se v ZUŠ Mělník konají kurzy výtvarné výchovy pro dospělé. Vzdělávací program má tentokrát název „Námět Zátiší v novém pojetí výtvarné výchovy na ZŠ“.

Program obsahuje 6 tříhodinových lekcí, které proběhnou vždy jednou týdně v odpoledních hodinách v prostorách ZUŠ Mělník v budově Na Vyhlídce.
 
První lekce se bude konat v pondělí 4. února 2013 od 17:00 do 19:15 a v úterý 5. února 2013 od 16:00 do 18:15. Garant a lektor vzdělávacího programu je PaedDr. Irena Wenkeová, e-mail irwenke@seznam.cz, tel. číslo 723 963 369.