Začal školní rok, hlídáme přechody

Hlídky Městské Policie se celý školní rok snaží dohlížet na dodržování dopravní kázně u základních škol. Jinak tomu nebylo i první školní den v novém školním roce.

Hlídky Městské Policie se objevily u všech základních škol v katastru města Mělník, kde prováděly standardní činnost směřující k zajištění bezpečnosti školáků.

První školní den je vždy tzv. zátěžovou zkouškou jak pro strážníky, tak i pro rodiče a to zejména pro rodiče prvňáčků. Je velmi smutné, že strážníci museli několik rodičů upozorňovat na povinnosti, které musejí dodržovat při přecházení vozovky. Již několikrát se stalo, že rodiče spolu se svým prvňáčkem přešli na „červenou“.