Výstava ke 130. výročí založení Klubu veslařů mělnických

Letošního roku si připomíná 130. výročí založení Klub veslařů mělnických, založen v roce 1881. Klub vznikl jako jeden z prvých ryze českých veslařských spolků v Čechách.

Po celou dobu svého trvání měl nezastupitelné místo v historii českého veslování a z jeho řad vzešla řada vynikajících veslařů, kteří byli členy českých a československých reprezentačních týmů.

Připravovaná výstava bude prezentovat jak sportovní úspěchy mělnických veslařů, tak i velmi důležitou roli společenskou, kterou KVM hlavně v době předválečné v Mělníce naplňoval. Mezi největší úspěchy mělnického veslování patří vítězství v slavných primátorských osmiveslicích v roce 1927, 1933 a 1937.

Na výstavě bude prezentována nejen minulost, ale i současnost, kdy mělnické mládežnické veslování patří mezi nejúspěšnější v Čechách. Cílem výstavy je nejen obnovit povědomí o významu mělnického veslování pro město Mělník a přilákat další zájemce o sport, který vyžaduje plné nasazení ducha i těla, ale vzdát poctu těm, kteří se o KVM zasloužili

www.muzeum-melnik.cz